Đừng vội khoe là anh giàu có
Và nhà cao cửa rộng hơn người
Vì ngày mai ngày mai anh xuống mộ
Để làm mùn cho cỏ tươi!


Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)