Nào anh đâu có biết
Em là người anh yêu
Gương mặt nhìn thân thiết
Anh mang theo sớm chiều

Em có buồn trong anh
Như trong miền xa lạ
Nào anh đâu biết rõ
Anh là người em yêu

Điều em ban cho anh
Sẽ còn ban tiếp mãi
Em ơi, nào có phải
Bao điều anh nói ra

Hãy hỏi cùng gió xa
Trong chiều vàng đỉnh núi
Rằng: Gió kia đang thổi
Có thổi vì em không?

Nào anh đâu có biết
Em là người anh yêu
Nào anh đâu có biết
Anh là người em yêu


Nguồn: Thơ Johannes. R. Becher, Trần Đương dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)