Tôi trở về Tổ quốc
Trở về Thơ
Lại ngồi
Trên chiếc bàn viết cũ
Đặt hai tay
Lên trước mặt mình
Thấm một chút gì mỏi mệt
Sau bao chặng đường dài dặc
Sau bao xúc động lớn lao
Được gặp lại nhà mình!

Bức chân dung cũ - trên tường
Nhìn thẳng vào tôi
Nhìn xoáy vào đôi mắt
Với câu hỏi không lời:
Tôi phải kể những gì
Về bao vất vả đã qua
Ở xa mãi, rất xa
Nơi tôi đã lăn lưng bảo vệ
Chỗ ngồi này
Có cái bàn viết cũ
Dãy phố này
Rì rầm tình yêu trong tiếng người

Nếu có khi nào nữa
Tôi không thể trở về
Thì các bạn tôi ơi
Các bạn hãy hiểu rằng
Tôi đã phải quyết định
Cùng với số phận mình
Số phận ngôi nhà tôi và Tổ quốc tôi
Số phận của Thơ ca
Cùng số phận của toàn thế giới.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)