Một chiếc ắc-mô-ni-ca
Trên chiếc thuyền lướt qua bên cạnh
Với nhiều giọng hát cất lên

Thuyền ơi
Thuyền đẹp quá hay thuyền là ảo ảnh ?
Chúng tôi tới tương lai, thuyền có tới cùng...
Dù sóng vỗ vẫn đang là hiện tại!

Cái bình thường mỗi ngày cứ đang qua
Đến mãi nửa đêm mới tiếc rằng sắp mất!
Mỗi việc thường ngày gắng sức
Lúc sắp sang canh mới thấy bất ngờ

Con thuyền trôi lâng lâng
Hẳn biết rõ đường xuyên qua bóng tối
Có phải chiếc ắc-mô-ni-ca
Đang thổi thật say mê khúc ấy
Có phải mọi người ngồi đâu đấy
Đang muốn cất cao điều đó thành lời...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)