Chưa có đánh giá nào
Nước: Phần Lan
1 bài thơ
Tạo ngày 21/04/2010 23:21 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/04/2010 23:24 bởi hongha83
Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) nhà thơ Phần Lan viết bằng tiếng Thuỵ Điển, sinh ở Jakobstad và mất ở Porvoo.