So thời gian nếu đời ta
Không dài bằng một ngày qua mỗi lần
Sinh ra nếu phải từ trần
Đời không hi vọng chuyển luân quay về

Tính sao đây hỡi hồn mê?
Sao còn lưu luyến làm chi cuộc đời
Nếu mi có cánh đủ đôi
Để bay lên một cõi trời thanh cao?

Nơi đây ai cũng ước ao
Nơi đây ai cũng mong vào nghỉ ngơi
Tình yêu, lạc thú đủ mùi

Trời cao, hồn được thảnh thơi dẫn đường
Rồi mi mới biết rõ ràng
Tình yêu lý tưởng ta đang phụng thờ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)