Sướng thay người như Ulysse từng chu du
Hay kẻ giành Lông cừu vàng thần thánh
Rồi trở về quê khôn ngoan lịch lãm
Sống giữa người thân cho đến trọn đời

Tôi bao giờ mới thấy lại, than ôi
Khói bếp bay trên làng tôi nhỏ bé
Và thấy lại vườn nhà tôi thân thiết
Đối với tôi là cả một miền quê?

Tôi yêu ngôi nhà tổ tiên tôi xây dựng
Hơn bất cứ một lâu đài nào khác
Yêu đá đen hơn đá quý hoa vân

Yêu sông Loire xứ Gaule hơn sông Tybre Latin
Yêu núi nhỏ Liré hơn rặng núi Palatin
Yêu gió mát vùng Angevine hơn gió biển thổi về

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)