Như cánh đồng ươm hạt xanh lên trong sắc xanh
Từ sắc xanh nhú lên cọng biếc
Từ cọng biếc xoè ra bông thắm
Từ bông thắm vàng lên quả hạt cho hơi ấm dấm vàng

Như người nông phu trong muà vụ
Gặt làn tóc lượn lờ của luống cày đang hoe ra
Bó thành lượm, và từ cây lúa vàng đang úa
Trên cánh dồng trơ trụi, nghìn chồi lại nảy ra

Đế chế Rô Ma lớn dần lên như thế
Cho đến khi bị lột trụi, bởi bàn tay dã man
Chỉ để sót lại những dấu vết xa xăm

Dù kẻ nào sẽ cướp đoạt, như ta thấy người mót lúa
Vẫn dò dẫm đi, lượm hạt vãi hạt rơi
Từ những thứ vãi rơi phía sau người đi gặt

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)