Nàng gió quá thênh thang
Rung cánh đẹp xốn xang
Cõi trần đang bay lượn
Và đang thầm than van
Qua vòm cây rợp bóng
Lay động rất nhẹ nhàng

Ta hiến gió hoa tím
Hoa huệ và hoa lan

Đây từng bông hồng thắm
Bông hồng đỏ rượu vang
Vừa nở cánh tươi tắn
Cả hoa cẩm chướng vàng

Hơi gió bay nhẹ thoảng
Quạt cánh đồng mênh mang
Quạt cõi trời, trong lúc
Ta nhọc mệt lầm than
Trong lúc ta quạt thóc
Dưới nắng ngày chang chang.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)