Có một thầy ngữ pháp, lúc sang sông
Hỏi người chèo có biết ngữ pháp không?

Người chèo đáp: "Dạ không". Thầy đắc chí:
"Thế thì nữa đời anh, anh để phí!"

Anh kia nghe, tuy phật ý, bực mình
Nhưng bề ngoài vẫn vui vẻ, làm thinh.

Bỗng bất chợt gió đổi chiều thổi mạnh,
Thuyền lắc lư giữa ào ào sóng đánh.

Người chèo thuyền lễ phép hỏi: "Thưa ông,
Thuyền sắp chìm, ông có biết bơi không?"

Ông quả thật không biết bơi? Tiếc nhỉ
Thế thì cả đời ông, ông bỏ phí!"

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé