Không ít khi vì do hiểu nhầm nhau
Không ít anh phải sức trán, vêu đầu.

Có bốn chàng bạn thân người HY LẠP
Người BA TƯ, HIN-ĐU VÀ ARAB

Bỗng một hôm, đang đi dạo, bốn chàng
Được ai đó cho một đống tiền vàng.

Chàng Ba Tư vội kêu lên: "thật tiện,
Đi ra chợ mua angur mà chén!"

Chàng Hin-đu liền lên tiếng: "Theo tôi
Mua Izum chắc chắn sẽ không tồi!"

"Không, không được - anh chàng người Arab
Liền cắt ngang - Tôi muốn ăn einab!"

Chàng Hi lạp thig một mực lắc đầu:
"Tôi muốn ăn staphin từ lâu!"

Và cứ thế, do vì không nhất trí,
Họ cãi nhau rồi đánh nhau loạn xị.

Anh sứt răng, anh sái cổ, rách quần.
Anh gãy sườn, anh vêu trán, què chân...

Họ không biết, cũng chỉ vì ngu dốt,
Cái họ muốn thật ra là một.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé