1

Mưa ấm đọng thành hơi
Trên bông tơ bụi lúa
Con cò vừa thấy đó
Mùa đông co lại rồi
Xuân mở một đường tươi
Hai bờ xanh nảy nở
Đón nắng căn nhà mở
Thơm hy vọng, vỏ bào

Báo nói Tây Ban Nha
Bị côn đồ cướp bóc
Trung Hoa tên tướng cướp
Đang đuổi những dân cày
Miếng vải nó chùi giày
Đã dầm trong vũng máu
Lời huênh hoang che giấu
Nỗi nghèo khổ nhân dân

Tôi như đứa trẻ con
Nàng yêu tôi. Tình đẹp
Chiến tranh khuấy lũ rác
Đến đe doạ chúng tôi
Chiếc lưỡi lê ganh đua
Với chiến xa hung dữ
Nhưng mà tôi chẳng sợ
Có sức mạnh hai tôi

2

Gái trai đều nhục nhã
Trái tim khép lại rồi
Những tim hèn nhát ơi
Ta lo và thương hại
Chỉ có đời ta đấy
Ta gìn giữ suốt đời
Khi tình rọi em ơi
Không gì nguôi lạnh được

Con gái ta ngoan đẹp
Con trai ta khoẻ lanh
Chúng hãy giữ vài phần
Cuộc đời ta sáng rực
Khi mặt trời sẽ nhạt
Nòi ánh sáng chúng ta
Sẽ vượt thuyền bao la
Đi tìm tinh tú mới


Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)