Chưa có đánh giá nào
Nước: Armenia
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Thuý Toàn (1 bài)
Tạo ngày 31/10/2020 21:01 bởi hongha83
Ioannes Mkrtichevich Ioannisyan (Հովհաննես Հովհաննիսյան, 1864 - 29/9/1929) sinh tại Vagharshapat trong một gia đình nông dân. Ông học tại Học viện Lazarev ở Moscow. Năm 1888, tốt nghiệp Khoa Lịch sử và Ngữ văn Đại học Tổng hợp Moscow. Năm 1912, ông trở thành giáo viên. Ông từng giảng dạy tại Học viện Gevorkyan, Chủng viện Nersisyan, Trường Hovnanyan (Tiflis), và sau đó là thanh tra các trường học thành phố ở Baku. Ioannisia hoan nghênh Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, tham gia xây dựng cuộc sống mới, làm việc trong Uỷ ban lập pháp thuộc Hội đồng uỷ viên nhân dân Armenia SSR (từ năm 1922). Ông mất tại Yerevan.