Chưa có đánh giá nào
Nước: Áo
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Erich Fried (31 bài)
- Karl Lubomirski (4 bài)
- Ilse Brem (6 bài)
- Christian Ide Hintze (6 bài)
- Franz Werfel (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Quang Chiến (3 bài)
- Pháp Hoan (1 bài)
Tạo ngày 21/06/2008 04:24 bởi sabina_mller, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/06/2008 05:16 bởi sabina_mller
Ingeborg Bachmann (1926-1973) là nữ thi sĩ, cây bút viết văn xuôi nổi tiếng người Áo, học triết học, bảo vệ luận văn tiến sĩ về Heidegger. Năm 1951 đến 1953, là là phóng viên đài phát thanh, sau đó hành nghề tự do. Đã được tặng nhiều giải thưởng văn chương cao quý.

Các tác phẩm chính: Kéo dài thời gian (thơ), Lời kêu gọi của chòm sao Đại Hùng (thơ), Năm thứ ba mươi (truyện)...