Một giờ duy nhất được tự do
Tự do và xa vắng
Như tiếng ca đêm giữa các tầng trời
Tôi muốn
Bay cao trên ngày tháng
Tìm sự Lãng Quên...
Muốn bước qua mặt nước tối đen
Tìm đến hoa hồng trắng
Muốn hồn tôi chắp cánh
Và không còn biết gì
Về nỗi đắng cay của đêm dài lê thê
Khi mở to con mắt
Trước nỗi khổ vô danh
Khi lệ trên má tôi
Chảy ra từ những đêm ngây dại
Từ niềm hi vọng của u mê
Và ước muốn bẻ tan xiềng xích
Để uống lấy ánh trời...
Một giờ duy nhất nhìn ánh sáng
Một giờ duy nhất dược tự do


(do hongha83 đăng)