15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2014 15:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/01/2014 18:43

Bà mẹ mang thai, sử nước nhà
Trăm đời trở dạ, bút thần sa
Gom hồn Đại Việt vào pho sách
Trầm tích từng trang thắm thịt da


Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011