28/06/2022 10:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lê Văn Hưu

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2014 15:17

 

Bà mẹ mang thai, sử nước nhà
Trăm đời trở dạ, bút thần sa
Gom hồn Đại Việt vào pho sách
Trầm tích từng trang thắm thịt da
Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Lê Văn Hưu