15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
9 bài thơ
Tạo ngày 16/07/2006 17:31 bởi Oanh, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/06/2008 23:19 bởi Cammy
Nhà thơ Huỳnh Văn Dung sinh ra tại Huế, hiện đang sống và làm việc tại Mỹ.