Vĩnh Quang Lê (1953-) tên thật là Lê Quang Vinh sinh tại Duy Tiên, Hà Nam. Thể loại sáng tác: thơ, tiểu thuyết, nghiên cứu lý luận phê bình.

Tác phẩm:
- Những lời ca chưa đủ (1981)
- Tốc độ lớn của tình yêu (1986)
- Một trăm phút của tình yêu (1989)
- Dứt bỏ (1992)
- Từ điển thơ tình yêu (1994)
- Trinh nữ và bóng tối (1994)
- Một vé đi về ánh sáng (1996)
- Những câu trả lời ngắn nhất (1996)
- Nghệ thuật sáng tạo thơ và... (1996)

 

Một trăm phút của tình yêu (1989)