Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đoàn Thị Lam Luyến (68 bài)
- Mạnh Lê (8 bài)
- Huỳnh Văn Dung (9 bài)
- Nguyễn Tự Quý (16 bài)
- Vũ Thị Khương (23 bài)
Tạo ngày 23/04/2008 19:48 bởi Cammy
Vĩnh Quang Lê tên thật là Lê Quang Vinh sinh năm 1953 tại Duy Tiên, Hà Nam. Thể loại sáng tác: thơ, tiểu thuyết, nghiên cứu lý luận phê bình.

Tác phẩm:
- Những lời ca chưa đủ (1981)
- Tốc độ lớn của tình yêu (1986)
- Một trăm phút của tình yêu (1989)
- Dứt bỏ (1992)
- Từ điển thơ tình yêu (1994)
- Trinh nữ và bóng tối (1994)
- Một vé đi về ánh sáng (1996)
- Những câu trả lời ngắn nhất (1996)
- Nghệ thuật sáng tạo thơ và.. (1996)