25.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2009 19:06

Nghìn năm sóng gió bên sông Lạc
Nghe sương rơi thánh thót giọt tỳ bà
Khúc Trường hận trong lòng tôi vẫn hát
Tiếc con tàu thời đại phải đi xa


7-1966
Nguồn: Tuyển tập Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1994