15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 01/12/2008 06:06

Bao đường đi đến thăm Diên An
Tôi đến, con đường từ Việt Nam
Tôi muốn quay nhìn về lịch sử
Sau bao gió bụi của thời gian...

Kia Dương-gia-lĩnh, đây Vườn táo
Cuồn cuộn sông Diên nước đổ về
Lắng nghe tình bạn Diên An cũ
Ấm lạnh nhà hang súng với kê

Hai lão hồng quân ngồi kể chuyện
Cuộc Trường Chinh như mới ngày qua
Tuyết sơn gió táp kề vai bước
Đồng chí tình thân hơn ruột rà.

Không có lầu cao không nệm ấm
Ngủ bên yên ngựa, gối lên nhau
Hỏi ai nhớ đánh bao nhiêu trận
Vượt mấy đèo cao mẩy suối sâu?

Ra đi từ thưở tóc còn xanh
Mà đến bây giờ đầu tuyết phủ
Trải bao gian khổ mẩy hy sinh
Tên núi tên sông thành lịch sử.

Nhớ chăng đồng chí Diên An cũ?
Ấm lạnh nhà hang súng với kê
Nhớ chăng Vườn táo, Dương-gia-lĩnh?
Vó ngựa mang tin thắng trận về.

Ôi dòng sông trôi như thời gian
Một vùng đổi mới đất Diên An
Bỗng nghe tiếng hát ngang sườn núi
Tôi ngửng nhìn lên Bảo-tháp-san.