Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2018 15:20

Trong cá chết có gì
Vì sao không ai chịu nói?

Cá ơi
Lúc lâm chung
Oán hận chi mà không thèm trăng trối
Nên cháu con chẳng biết đường nín thở
Tránh xa khu xả thải ghê hồn

Từng đợt chết phơi lưng
Và từng lớp lờ đờ
Có vớt lên cũng không buồn quẫy
Lang thang trôi
Theo dòng hải lưu
Như một bầy cô hồn...

Những mắt cá bạc đi còn chưa hết đau buồn
Như van vỉ
Đừng nấu tôi mà ăn cũng đừng làm mắm
Đừng cho vào xe đông lạnh đem đi...

Thương cho cá cam phận làm chuột bạch
Cốt cứu người
Rồi cứu nổi người không?


Nguồn: Hoàng Liên Sơn, Những số hạng yêu thương, NXB Hội Nhà văn, 2017