Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2018 15:23

Mũ len mới trùm lên vành tai cáu ghét
Tất chân đeo ngay dưới vệt bùn mờ
Em về bản đón xuân.

Bên chỗ nằm được ghép bằng vài mảnh gỗ
Cạnh chai rượu ngô theo mùa
Là hộp mứt đầu tiên.

Xuân về bản em
Trong màu hoa đào và cả trong bếp lửa ngày hơn một lần đỏ
Em đã đi học đều dù mẹ cha vẫn đôi phen đứt bữa
Em vẽ tiếp bức tranh.

Chúng tôi ngắm em vui
Tự hỏi sẽ ra sao
Nếu một ngày khăn mũ cũ đi và quà miền xuôi không đến nữa?


Nguồn: Hoàng Liên Sơn, Những số hạng yêu thương, NXB Hội Nhà văn, 2017