12.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Quỳnh (180 bài)
- Du Tử Lê (400 bài)
- Hữu Thỉnh (150 bài)
- Nguyễn Phan Hách (57 bài)
- Trần Vàng Sao (21 bài)
Tạo ngày 16/03/2009 02:16 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 13/04/2009 18:54 bởi hongha83
Hoàng Bình Trọng (1942-) quê ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hiện ở Quảng Bình. Là kỹ sư địa chất. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1981). Ông từng là giáo viên trung cấp địa chất 2A Mạo Khê. Sau đó nhập ngũ tham gia trên chiến trường miền Nam và Lào. Chuyển ngành làm biên tập văn xuôi tạp chí Đất Tổ (Vĩnh Phú). Từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phú. Từ 1993 về nghỉ tại Quảng Bình. Hoàng Bình Trọng viết chủ yếu là tiểu thuyết và truyện ngắn, sáng tác thơ ít nhưng mỗi bài đều gây rung cảm mạnh với người đọc. Ngoài ra, còn dịch một số truyện từ tiếng Nga.

Tác phẩm:
- Bí mật một khu rừng (tiểu thuyết, 1973, 1977, 1993)
- Quanh chỗ anh nằm (truyện dài, 1978)
- Những…