Sinh ra là bướm
ngọn lửa lạnh của tôi rung rinh
trên nền nhung nặng của cỏ
Lũ trẻ săn đuổi tôi
Mặt trời lặn bên kia những cây cẩm quỳ và những búi cỏ
Tôi xoay xở chạy trốn vào đêm
Mặt trăng lên xa lắc. Tôi không sợ hãi
Tôi nghe những tia trăng
Để tự bảo vệ, đôi mắt của tôi mờ đi
Sương làm đôi cánh tôi dính chập
Tôi đậu trên cây tầm ma


Bài thơ trên nằm trong tập Thiên nhiên (Natur) xuất bản năm 1934

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)