Như con cò lạnh cóng
Thơ đậu trước cửa nhà tôi
Tôi hỏi
Có chuyện gì thơ ơi?

Thơ trả lời
Đã quá kiệt, mòn
Thơ xin tôi giọt sữa

Tôi không cho
Không bao giờ tôi cho tới no
Không bao giờ tin vào đôi cánh rũ

Bởi tôi biết rằng
Đôi cánh kia sẽ lại xòe ra
Như mùa xuân mặt đất nở hoa
Cắp thơ
Bay vụt khỏi nhà


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)