Cành lá như in trời sụp tối
Phượng hoàng lanh lảnh ngả chiều hôm
Mùi thơm thịt nướng xông hương vội
Dòng huyết nửa trăng khói mịt mờ.

Bầy đàn ăn thịt và xơi máu
Quỷ đói hâu hấu chờ bữa tiệc
Lũ quạ bay ra từ vỏ trấu
Mang ngàn trăng máu hoà vào nhau.

Chim heo ríu rít đậu vành trăng
Cười hả cười ha xương lẫn mồ
Ai biết thời gian mọc nấm tro
Thần sầu, thần chết lạnh băng hồn.

thu, 2001