Uống trà phải nhăm nhi ta mới khoái
Cùng hồn gió heo may bay thoai thoải
Thấu trời xanh mắt biếc mắt màu xanh
À! mà như lá thu đã ngả vàng.

Em nghe không, trăng sột soạt trong gió
Cúc mùa thu, nở rộ vội thơm tho
Ngàn ánh nắng, những mây mờ che biếc
Thì thôi. Hãy. Ta uống trà cho vui.