23.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Tâm Tuyền (70 bài)
- Quang Huy (14 bài)
- Nguyễn Đình Toàn (7 bài)
- Võ Văn Trực (96 bài)
- Đặng Trường Giang (135 bài)
Tạo ngày 05/11/2014 14:09 bởi tôn tiền tử
Hồ Minh Hà (1936-1996) quê Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh, là một nhà thơ, nhà báo. Đời thơ ông ngọt ngào và cay đắng. Ông vào nghề trưởng tàu đường sắt, làm báo, làm thơ rồi tiếp sau đó 30 năm là cán bộ biên tập, tuyên truyền của Sở Văn hoá - Thông tin Hà Nội. Ông là hội viên Hội Văn nghệ Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội từ ngày đầu thành lập. Ông hoà mình với làng thơ rất bình dân, cởi mở, ai cũng yêu mến như thơ lục bát của ông. Từ 1988 đến 1997 ông đã cho ra mắt bạn đọc 3 tập thơ in riêng Đối diện tim mình, Trăng cánh buồmThơ (xuất bản sau khi ông qua đời).