Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hồ, thuộc Minh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đặng Dung (1 bài)
- Hồ Quý Ly (5 bài)
- Phạm Nhữ Dực (41 bài)
- Lê Cảnh Tuân (12 bài)
- Bùi Bá Kỳ (3 bài)
Tạo ngày 13/12/2013 20:54 bởi Vanachi
Hồ Huyền Quy không rõ năm sinh và mất, là ẩn sĩ cuối đời Trần. Ông có tài văn thơ, nhân thời cuộc rối rắm, lại không phục Hồ Quý Ly lúc ấy đang nắm quyền chính, có ý khuynh đảo nhà Trần, ông lánh mình ở ẩn.

Theo một số nhà nghiên cứu trước đây như Dương Quảng Hàm, Bùi Kỷ thì Hồ Huyền Quy là tác giả của truyện thơ Trinh thử, tục gọi là Thơ nàng chuột, có giá trị về luân lý và triết lý. Tuy nhiên theo nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh xác định thì truyện Trinh thử thoát thai từ một tác phẩm văn xuôi chữ Hán tên là Đông thành trinh thử truyện (Truyện con chuột trinh tiết ở tường thành phía đông) vào nửa sau thế kỷ XIX. Cũng theo ông, thì tác giả có thể là một danh sĩ lúc bấy giờ. Một số người lại cho rằng truyện này do Nguyễn Hàm Nghi (em ruột Nguyễn Hàm Ninh) ở Quảng…

 

Trinh thử