84.25
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 18/02/2019 21:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Beyblade0105 vào 18/02/2019 21:48

Ngô Đình Diệm tay sai của Mỹ
Dám tự xưng “Chí sĩ” cứu tinh.
Nhiều trò dơ dáng dại hình
Tự mình nó gắn cho mình 6.T.
Thứ nhất là trò hề Tổng thống
Trò thứ hai là Tổng tư lon
Ba là Thủ tướng cô hồn.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]