12/06/2024 21:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

6.T của Mỹ Diệm

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Beyblade0105 vào 18/02/2019 21:48

 

Ngô Đình Diệm tay sai của Mỹ
Dám tự xưng “Chí sĩ” cứu tinh.
Nhiều trò dơ dáng dại hình
Tự mình nó gắn cho mình 6.T.
Thứ nhất là trò hề Tổng thống
Trò thứ hai là Tổng tư lon
Ba là Thủ tướng cô hồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » 6.T của Mỹ Diệm