Góc phố tàn đông chiếc bóng gầy
Rét chiều tuyết đọng dấu chân ai
Sương vương mắt lệ màu mây xám
Thuở biết yêu thương biết ngậm ngùi