Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 06:27

Vâng lời Ngài phán trong đời
Chúa Trời đang gánh cho người nhẹ tênh
Tình yêu thương Chúa mông mênh
Qua bao nhiêu cảnh gập ghềnh cam go
Chúa truyền bao lệnh chớ lo
Ý Ngài trên hết đủ cho từng ngày.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019