Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 21/11/2020 06:45

Dù bao cuộc chiến trên đời
Nhờ sức Chúa gánh làm người an thay!
Kẻ thù nào mạnh dang tay
Chúa đều bẻ gãy đổi ngày vui sao
Đức tin trông cậy đi nào
Thánh Linh thêm sức dạt dào tiến lên
Những lời cầu nguyện chớ quên
Kiêng ăn nài Chúa ưu phiền chóng qua.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019