Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 21/11/2020 06:22

Giê-xu chịu chết vì ai
Ba ngày sống lại, từng ngày cứu nhân
Từ khi được Chúa ân cần
Chăm nom, dạy bảo những lần đòn roi
Là con của ĐỨC CHÚA TRỜI
Giảng tin lành ấy cho người được tha
Khi người xưng tội thế là
Ăn ăn, tìm Chúa để mà làm con.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019