Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 06:20

Làm người kính sợ Chúa Trời
Được khôn khéo đó nhờ Lời thánh kinh
Hết lòng, hết trí, chân thành
Làm theo được phước ơn lành đầy tuôn.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019