Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 21/11/2020 06:44

Bao lần đói khổ nguy nan
Chúa đều chăm sóc lo toan đủ ngày
Ma na đã đổ tuôn đầy
Mà môi vẫn cứ tỏ bày quanh co
Lằm bằm, trách cứ, đắn đo
Đức tin thiếu thốn ốm o than dài
Mà quên nắm lấy tay Ngài
Nguyện cầu xin Chúa dạn dày chóng qua
Kiên trì nài nỉ thiết tha
Đấng ban thêm sức cho ta vững bền.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019