Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 06:32

Ăn chi mà đẹp ý Ngài
Uống chi mà Chúa được hài lòng ta
Đồ cúng dẫu có đầy nhà
Nhưng là cửa tử nhớ mà lánh đi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019