Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 06:43

Hãy đi khi Chúa gọi mời
Ngài luôn gìn giữ trọn đời của ta
Dẫu rằng bão tố phong ba
Bàn tay Cha vẫn hiền hoà chở che
Đừng nên vướng mắc u mê
Những điều phạm tội, bỏ bê việc Ngài!
Tình thương Chúa vẫn lâu dài
Công bình, thành tín hằng ngày trước sau
Tuy lời cầu nguyện chờ lâu
Nhưng mà Chúa sẽ đáp câu xin rồi
Lắm khi Chúa lặng im thôi
Hãy thường xét lại cuộc đời ra sao!
Ăn năn, xưng tội đi nào
Cha tha thứ cả phước trào ơn thêm.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019