Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2015 13:19

Bích Ngọc nào đây muốn lấy chồng?
Con nuôi bà Tú phải hay không?
Trăng non khi đã nhiều lên xuống
Bến nước bây giờ lắm đục trong
Bảy chữ tám nghề thêm mệt não
Năm lừa mười lọc tiếc cho công.
Lầu xanh quyết chí gieo cầu hả?
Tú Xơn kia kết giải đồng!


Lệ Thanh

Nguồn: Báo Sài Gòn, số 18-11-1935