29/09/2022 01:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi thăm cô Bích Ngọc

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2015 13:19

 

Bích Ngọc nào đây muốn lấy chồng?
Con nuôi bà Tú phải hay không?
Trăng non khi đã nhiều lên xuống[1]
Bến nước bây giờ lắm đục trong
Bảy chữ tám nghề[2] thêm mệt não
Năm lừa mười lọc tiếc cho công.
Lầu xanh quyết chí gieo cầu hả?
Có Tú Xơn[3] kia kết giải đồng!
Lệ Thanh

Nguồn: Báo Sài Gòn, số 18-11-1935
[1] "Bữa ni đã có trăng non, Để anh lên xuống có con em bồng."
[2] Nghề của Thuý Kiều: ông thần Mây trắng.
[3] Ông Phan Khôi lúc viết báo Phụ nữ thời đàm (Chú thích của Lệ Thanh).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Hỏi thăm cô Bích Ngọc