Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (279 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 09/06/2022 20:14 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 09/06/2022 20:59 bởi hongha83
Hà Kim Quy quê ở thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Tác phẩm:
- Nắng dắt mùa đi (thơ, NXB Hội nhà văn, 2022)

 

Nắng dắt mùa đi (2022)