Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 12/11/2008 08:55

Ước gì ta với cơn say
Uống no hương cốm, bão đầy em cho
Ước gì em mãi ngây thơ
Dẫu ta phỉnh gạt vẫn khờ khạo tin

Ước gì mảnh thiếu ta tìm
Vẫn trong tay nhớ, tay quên, em cầm.