Anh thèm là vạt nắng
Đùa trên áo em xinh
Vuốt ve làn da trắng
Hôn cánh môi đa tình

Anh thèm là ngọn gió
Thổi suốt lòng em si
Vỗ về từng phiến nhớ
Nuôi khát khao dị kỳ

Anh thèm là mây nõn
Như tóc em bồng bềnh
Chuỗi mộng con, mộng lớn
Sẽ hân hoan tựu thành

Anh thèm là chiếc nhẫn
Trói em vào đời riêng
Anh thèm cơn lú lẫn
Quên cuộc đời, trừ em.