09/12/2022 18:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ước gì em mãi ngây thơ

Tác giả: Hà Huyền Chi - Đặng Trí Hoàng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 11/11/2008 08:55

 

Ước gì ta với cơn say
Uống no hương cốm, bão đầy em cho
Ước gì em mãi ngây thơ
Dẫu ta phỉnh gạt vẫn khờ khạo tin

Ước gì mảnh thiếu ta tìm
Vẫn trong tay nhớ, tay quên, em cầm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Huyền Chi » Ước gì em mãi ngây thơ