Soi hoài một tấm gương
Tìm quãng đời ngơ nghếch
Nhớ mặt hồ thu sương
Lá sen và con ếch

Hương thiền còn phong gió
Sen tàn, mùa đã qua
Con ếch ngồi réo nợ
Vọng tưởng những ngày hoa

Giọt sương rơi mái lạnh
Chiếc lá rụng như thuyền
Giọt trăng nào lóng lánh
Trên mặt hồ nhớ, quên?