Chúng tới đột nhiên, những cảm tình và những mộng mơ...
Chúng ta đáng lẽ phải chở che, gìn giữ
Đáng lẽ chúng phải khiến ta cảm động đến sững sờ
Và làm chúng ta tan ra vì hạnh phúc

Nhưng chúng ta quen mất nết đi rồi
Chúng ta cứ muốn đem ra mà thử lại
Muốn hiểu và thử thách kỹ càng
Cho đến tận khi ta làm cho chết cả

Và kẻ trong lòng đã xuất hiện tình cảm với mộng mơ
Lúc bấy giờ mới đứng trơ một mình dưới bầu trời biếc:
Và nét mặt của y cứng lại như đá chết đờ
Như mặt một tượng "Sphinx" thẫn thờ thuở trước.


Sphinx (đọc là Xphanh):  Tượng đá mình sư tử và đầu người, ở Ai Cập tượng trưng cho sự bí hiểm u huyền.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)