Chưa có đánh giá nào
Nước: Congo
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Patrice Lumumba (1 bài)
- Alain Mabanch Kou (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 23/04/2008 04:15 bởi hongha83
Gérald Felix Tchicaya U Tam’si sinh ở Mpili năm 1931. Ông theo cha sang Pháp năm 1946. Như David Diop, thơ U Tam’si có giọng thân mật của lời nói, nhưng không buông thả mà được chăm sóc, thấm đượm tính châm biếm và hài hước đen, kết hợp những hình ảnh lịch sử và biểu tượng, thậm chí siêu thực, để diễn tả và bình luận về đời sống châu Phi, cống hiến một cái nhìn sâu sắc về chủng tộc và phận người. Ông ủng hộ tổng thống Lumumba và đã giữ một vai quan trong cuộc đấu tranh giải phóng quê hương Congo. Ông mất năm 1988, tại Oise, miền Bắc nước Pháp.

Tác phẩm:
- Le mauvais sang (thơ, 1955)
- Feu de brousse (thơ, 1957)
- À triche-coeur (thơ, 1960)
- Le zoulou (kịch, 1977)
- La veste d’intérieur suivi de Notes de veille (1977)
- Les cancrelats (tiểu thuyết, 1980)
- Ces fruits si doux de l’arbre à pain (1990)