Cơn mưa đã từng nói
Như trong sách cầu kinh
Các vết đời đau khổ
Đều nạm ngọc trên mình

Cơn mưa từng nhảy múa
Như con gấu thuỷ tinh
Tôi uống rượu nó đắng
Trên mái nhà ướt xanh

Cái bóng dáng cơn mưa
Đẹp khi nó lẩn trốn
Tiếng vang tràn, vô ích

Mưa đẹp, mưa dịu dàng
Ta cho em, mai nhé
Nếu ta chết - trong Tủi Buồn.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)